Ogrzewanie nadmuchowe

ogrzewanie
System ogrzewania powietrzem skierowany jest dla zwolenników oszczędzania. Zapewnia całoroczną kontrolę temperatury w pomieszczeniach bez ponoszenia dodatkowych kosztów dla osobnych instalacji. System gwarantuje Państwu pełny komfort przy zamkniętych oknach i drzwiach w każdych warunkach pogodowych. Dostarcza również świeże i oczyszczone powietrze do wszystkich pomieszczeń.

Zalety systemu OGRZEWANIA NADMUCHOWEGO:
 • niski koszt instalacji
 • najniższe koszty eksploatacji
 • najwyższy komfort (grzanie i klimatyzacja)
 • estetyka - brak kaloryferów
 • całoroczna funkcjonalność systemu
 • najniższa bezwładność systemu
 • kontrola zapylenia i wilgotności
 • bezawaryjność
 • brak wody w instalacji
 • atrakcyjna cena
 • możliwość realizacji etapami
Jak to działa?
Powietrze zanim trafi do pieca nadmuchowego (gazowego, olejowego, elektrycznego, pompy ciepła powietrze-powietrze), przechodzi przez czerpnię wewnętrzną lub zewnętrzną i filtr włókninowy - urządzenia niezbędne do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Czerpnia zewnętrzna dostarcza świeże powietrze i miesza je z ochłodzonym powietrzem powracającym (przez czerpnię wewnętrzną) z ogrzanych pomieszczeń.
Następnie powietrze ogrzewa się w wymienniku pieca i rozprowadzane jest systemem kanałów wentylacyjnych, zakończonych kratkami nadmuchowymi z przepustnicami do poszczególnych pomieszczeń. Przepustnice na kratkach służą do regulacji ilości wypływu powietrza. Ze względu na fakt, że kratki nadmuchowe lokalizowane są w poszczególnych pomieszczeniach wzdłuż ścian zewnętrznych, a czerpnia wewnętrzna w centralnej części budynku, nadmuchiwane powietrze miesza się i cyrkuluje. Nie występują więc lokalne różnice w temperaturze, co pozwala na otrzymanie komfortu cieplnego. Ewentualna nadwyżka powietrza w domu usuwana jest istniejącymi przewodami instalacji grawitacyjnej. Czas rozruchu ogrzewania powietrznego, do momentu odczuwalnej zmiany temperatury, wynosi w praktyce od kilku do kilkunastu minut. Pozwala to na skrócenie czasu ogrzewania obiektu. Do sterowania pracą pieca nadmuchowego służy termoregulator programowalny. Umieszczony jest on zwykle w centralnej części budynku, gdzie nie występują chwilowe różnice temperatur, związane np. z częstym otwieraniem drzwi wejściowych. Dzięki niemu w ogrzewanym obiekcie utrzymywana jest żądana, zaprogramowana temperatura.

System nadmuchowy, wykorzystując czerpnię zewnętrzną, umożliwia pełną wentylację obiektu. Może pracować w recyrkulacji lub przy użyciu świeżego powietrza. Bywa to bardzo przydatne przy złych warunkach atmosferycznych lub w czasie przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach.
METALWENT Sławomir Laszczak
Ul. Pod Grapą 10
43-340 Kozy

NIP: 937-214-89-04
REGON: 240625464